Wandelen

Fietsen

Skeeleren

- Bosdijk Route

Varen

- Kanotocht Bijleveld route

- Kanotocht Gagelroute

- Sloepentocht Wilnis Vinkeveen

- Sloepentocht Wilnis Kromme Mijdrecht

Deze routes zijn geheel vrijblijvend. Je vindt het in Wilnis en/of haar partners noch de uitzetters van de routes kunnen bij een ongeval, van welke aard dan ook voor, tijdens of na de tocht, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.